Жороев, Исламкул Маматкулович. Диалектизмдердинлексика-стилистикалыкөзгөчөлүктөрү (түштүкбатышдиалектининкээбиржазуучуларынынчыгармаларынынматериалында) doc

18-03-2015
Размер: 469.2 Кб
Скачано: 10 раз
Видеоматериалы
×

up