В КАО признали, что одобрили пособие с отрывками из «Манаса», описывающие интим, но заявили, что это произошло в спешке

Новости | 11:58, 21 ноября 2017 | Обновлено в 17:13, 21 ноября 2017 | 9 389
В КАО признали, что одобрили пособие с отрывками из «Манаса», описывающие интим, но заявили, что это произошло в спешке

Билим АКИpress - Кыргызская академия образования (КАО) 21 ноября распространила официальное сообщение относительно учебного пособия, попавшего в учебные заведения, в котором описывается брачная ночь героев Манас и Каныкей из эпоса «Манас».

Напомним, завлабраторией госязыка и многоязычия КАО Сулайман Рысбаев в интервью Билим АКИpress заявлял, что в Академии образования не знают, как пособие с описанием брачной ночи Манаса и Каныкей попало в школы.

«В последние дни в социальных сетях обсуждается сборник, составленный профессором Бексултаном Жакиевым «Манас — кыргызский героический эпос». Во-первых, данная книга является дополнительным учебным пособием для школ и вузов. Отрывка из пособия, вызвавшую обсуждения, нет в школьной учебной программе. Во-вторых, список книг, одобренный МОН и КАО ежегодно публикуется в газете «Кутбилим». Указанной же книги в этих списках нет», - говорится в официальном письме КАО.

Вице-президент Кыргызской академии образования Алмазбек Токтомаметов вместе с тем признал, что в рукописной версии пособия «Манас — кыргызский героический эпос» стоит подпись тогдашнего вице-президента КАО С.Байгазиева и есть положительное решение лаборатории КАО по государственному языку и лингводидактике. Однако, по его заявлению, это было сделано в спешке.

«С.Байгазиев – известный ученый-исследователь манасовед. В 2011 году он лично убрал весь этот отрывок из части «Манас» десятитомника «Эпосы кыргызского народа» (2011). Он считает, что эти строки не должны быть в книгах, предназначенных для школьников», - говорит Алмазбек Токтомаметов.

В заключение он заявил, что официальная позиция КАО такова: данный материал не должен быть в учебниках и учебных материалах, предназначенных для школы.


 Расмий билдирүү

Кийинки кезде социалдык тармактарда көп талкууланып жаткан Кыргыз Эл Баатыры, профессор Бексултан Жакиев тарабынан түзүлгөн «Манас – кыргыздардын баатырдык эпосу» аттуу жыйнакка карата Кыргыз билим берүү академиясы расмий пикирин билдирет.

Биринчиден, жогоруда аталган китеп кошумча окуу куралы катары мектептер, жогорку окуу жайлары үчүн сунушталат жана окуу жайлардын китепканаларында «Усулдук адабияттар» бөлүмүнөн орун алган. Аталган китепте берилген жана коомчулукта талкууну жаратып жаткан үзүндү мектептер үчүн түзүлгөн окуу программада жок.

Экинчиден, Кыргыз билим берүү академиясынын сунушу менен КР Билим берүү жана илим министрлиги мектепке чейинки билим берүү уюмдары жана мектептер үчүн сунуш кылынган окуу-усулдук комплекстердин тизмесин жыл сайын бекитип, «Кутбилим» гезитине жарыялайт. Бул китеп ал тизмеде эч бир жылда берилген эмес.

Үчүнчүдөн, бул китепке белгилүү окумуштуулар пикир берген. Алсак, аталган китепте жазылып тургандай, аны филология илимдеринин доктору, КРнын Улуттук илимдер академиясынын корреспондент-мүчөсү, профессор Р.З.Кыдырбаева, Кыргыз эл жазуучусу, профессор К.Жусупов рецензиялап, сунуш кылган. Китептин кол жазмасына ошолордун катарында Кыргыз билим берүү академиясынын ошол кездеги вице-президенти С.О.Байгазиевдин колу менен Мамлекеттик тил жана лингводидактика» лабораториясынын чечими да шашылыш берилип калган. С.О.Байгазиев Манас таануу жаатындагы белгилүү окумуштуу-изилдөөчү, ал өзү катышып түзүп, 2011-жылы жарыкка чыккан «Кыргыз элинин эпостору» аттуу 10 томдук антологиянын «Манас» эпосу бөлүгүндө бул үзүндүнү толугу менен алып салган жана бул саптар мектеп үчүн арналган китепте болбошу керек деп эсептейт.

Төртүнчүдөн, албетте, бул саптар «Манас» эпосунда бар жана ага карата изилдөөчүлөрдүн пикирлери ар башка болушу мүмкүн.

Бирок, Кыргыз билим берүү академиясынын расмий көз карашы боюнча бул материалды мектеп окуучуларына арналган окуу китептерде, окуу материалдарда берүүгө болбойт. Аталган китеп кошумча окуу куралы катары сунушталган. Ошондуктан мындай китептерди мектеп окуучулары үчүн өзүнчө, чоң адамдар үчүн өзүнчө түзүү зарыл.

Кыргыз билим берүү академиясынын вице-президенти Токтомаметов Алмазбек Даткабекович, педагогика илимдеринин кандидаты.Читайте по теме:

Комментарии будут опубликованы после проверки модератором
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком

Загрузка...

Видеоматериалы
Фотоматериалы
×

up