10:28 18 октября 2017

Журналист Жедигер Саалаев китептерди жана китеп шкафтарын Нарын мамлекеттик университетинин илимий китепканасына белекке берди

С.Нааматов атындагы НМУнун Ж.И.Саалаев атындагы Илимий китепканасына  2017-жылы июнь айында акын, журналист жана юрист Жедигер Ибраимович Саалаев китептерди жана китеп шкафтарын белекке берди.

Өздүк китепканасын түзгөн бул белек 1147 нуска китептен турат. Бул китептер илим тармактары боюнча:  мамлекет жана укук, адабият таануу, журналистика, саясат таануу, тарых жана башкалар.

Басымдуу көпчүлүгү көркөм адабияттар. Бул белекке берилген адабияттар №1 окуу залында жайгашкан.  Илим