Жогорку окуу жайларда ЖРТ жыйынтыгын талап кылган адистиктер кайсылар? (тизме)

Билим АКИpress - Билим берүү жана илим министрлиги адистиктердин тизмесин бекитүү тууралуу бир катар документтерди бекитти.

Буйрук менен:

- Жалпы республикалык тестирлөөнүн кошумча предметтик тесттерин талап кылган адистиктер менен багыттардын тизмеси;

- Жогорку окуу жайлар өткөргөн сынактарды талап кылган адистиктер менен багыттардын тизмеси;

- Абитуриенттерди кабыл алууда жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгын талап кылбаган адистиктер менен багыттардын тизмеси такталды.

Жалпы республикалык тестирлөөдөгү кошумча предметтик тесттердин жыйынтыгын талап кылган адистиктер менен багыттардын тизмеси:

Код

Даярдоо багытынын аталышы/адистиктер

Милдеттүү тесттердин аталышы

510100

Математика

Негизги тест, математика же физика

510200

Колдонмо математика жана информатика

Негизги тест, математика же физика

510300

Маалыматтык технологиялар

Негизги тест, математика же физика

510400

Физика

Негизги тест, математика же физика

510500

Радиофизика

Негизги тест, математика же физика

520100

Химия

Негизги тест, химия же биология

520200

Биология

Негизги тест, биология же химия

520300

Геология

Негизги тест, математика же физика

520400

География

Негизги тест

520500

Картография жана геоинформатика

Негизги тест, математика же физика

520600

Гидрометеорология

Негизги тест

520700

Жер таануу

Негизги тест

520800

Экология жана жаратылышты пайдалануу

Негизги тест

520900

Биоэкология

Негизги тест, химия же биология

530100

Философия

Негизги тест

530200

Политология

Негизги тест

530300

Психология

Негизги тест

530400

Тарых

Негизги тест, тарых

530500

Юриспруденция(*)

Негизги тест, тарых

530600

Журналистика

Негизги тест, тарых же англис тили

530700

Реклама жана коомчулук менен байланыш

Негизги тест

530800

Эл аралык мамилелер

Негизги тест, англис тили же тарых

530900

Чыгыш таануу, африканистика

Негизги тест, англис тили же тарых

531000

Филология:

- англис тили

Негизги тест, англис тили

- кыргыз, орус тилдери

Негизги тест, тарых

- немис жана башка чет тилдери

Негизги тест

531100

Лингвистика (англис тили)

Негизги тест, англис тили

Лингвистика (башка чет тилдери)

Негизги тест

531200

Компьютердик лингвистика (англис тили)

Негизги тест, англис тили

Компьютердик лингвистика (немис, француз тилдери)

Негизги тест

531300

Маданият таануу

Негизги тест

531400

Дин таануу

Негизги тест

531500

Аймак таануу

Негизги тест, тарых же англис тили

531600

Теология

Негизги тест

531700

Америка таануу

Негизги тест, англис тили же тарых

531800

Европа таануу

Негизги тест, англис тили же тарых

531900

Антропология

Негизги тест, биология

541000

Социология

Негизги тест

540200

Социалдык иш

Негизги тест

540300

Жаштар менен иштөөнү уюштуруу

Негизги тест

550100

Табигый илимдик билим берүү

Негизги тест, химия же биология (профилине жараша)

Негизги тест (география профили үчүн)

550200

Физика-математикалык билим берүү

Негизги тест, физика же математика

550300

Филологиялык билим берүү

- англис тили

Негизги тест, англис тили

- кыргыз, орус тилдери

Негизги тест, тарых

- немис жана башка чет тилдери

Негизги тест

550400

Социалдык-экономикалык билим берүү

Негизги тест, тарых

550500

Техникалык билим берүү

Негизги тест, физика же математика

550700

Педагогика

Негизги тест, тарых же биология (профилге жараша)

550800

Кесиптик билим берүү

Негизги тест

570600

Китепкана таануу жана документ таануу

Негизги тест

570800

Басып чыгаруу иши

Негизги тест

571200

Музеология жана маданий объектилер менен маданий мурасты коргоо

Негизги тест

580100

Экономика

Негизги тест, математика

580200

Менеджмент

Негизги тест, математика

580300

Коммерция

Негизги тест, математика

580400

Соода иши

Негизги тест, математика

580500

Бизнес-информатика

Негизги тест, математика

580600

Логистика

Негизги тест, математика же физика

580700

Бизнес башкаруу

Негизги тест, математика

580800

Персонал башкаруу

Негизги тест, математика

580900

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

Негизги тест, тарых

581000

Маркетинг

Негизги тест, математика

590100

Маалыматтык коопсуздук

Негизги тест, математика же физика

600100

Сервис

Негизги тест, тарых же англис тили

600200

Туризм

Негизги тест, тарых же англис тили

600300

Мейманкана иши

Негизги тест, тарых же англис тили

610100

Агрохимия жана агрожер таануу

Негизги тест

610200

Агрономия

Негизги тест

610300

Агроинженерия

Негизги тест

610400

Зоотехния

Негизги тест

610500

Ветеринария

Негизги тест

610600

Айыл чарба азык-түлүктөрүн иштеп чыгуу жана өндүрүү технологиясы

Негизги тест

610700

Балык чарбасы

Негизги тест

620100

Геодезия жана дистанттык байкаштыруу

Негизги тест

620200

Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар

Негизги тест

630100

Колдонмо геология

Негизги тест

630200

Геологиялык чалгындоо технологиясы

Негизги тест

630300

Тоо иши

Негизги тест

630400

Мунай газ иши

Негизги тест

640100

Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы

Негизги тест, физика же математика

640200

Электроэнергетика жана электротехника

Негизги тест, физика же математика

650100

Материал таануу жана материалдар технологиясы

Негизги тест, физика же математика

650200

Металлургия

Негизги тест

650300

Машина куруу

Негизги тест, физика же математика

650400

Технологиялык машиналар жана жабдыктар

Негизги тест, физика же математика

650500

Колдонмо механика

Негизги тест, физика же математика

670100

Жер алдындагы транспорттук-технологиялык машиналар жана комплекстер

Негизги тест, физика же математика

670200

Транспорттук-техникалык машиналарды жана комплекстерди колдонуу

Негизги тест, физика же математика

670300

Транспорт процесстеринин технологиясы

Негизги тест, физика же математика

680100

Прибор куруу

Негизги тест, физика же математика

680200

Биотехникалык системалар жана технологиялар

Негизги тест, физика же биология

690100

Электроника жана наноэлектроника

Негизги тест, физика же математика

690200

Радиотехника

Негизги тест, физика же математика

690300

Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары

Негизги тест, физика же математика

690400

Конструкциялоо жана электрондук каражаттар системасы

Негизги тест, физика же математика

690500

Транспорттук радио жабдыктарын техникалык колдонуу

Негизги тест, физика же математика

690600

Телематика

Негизги тест, физика же математика

700100

Системалык анализ жана башкаруу

Негизги тест, математика же физика

700200

Техникалык системалардагы башкаруу

Негизги тест, физика же математика

700300

Техникалык процесстерди жана өндүрүштөрдү автоматташтыруу

Негизги тест, физика же математика

700400

Сапат башкаруу

Негизги тест, математика же физика

700500

Мехатроника жана робот техникасы

Негизги тест, физика же математика

700600

Стандартташтыруу, сапат башкаруу жана метрология

Негизги тест, физика же математика

700700

Инноватика

Негизги тест

700800

Техникалык физика

Негизги тест, физика же математика

710100

Информатика жана эсептөө техникасы

Негизги тест, физика же математика

710200

Маалыматтык системалар жана технологиялар

Негизги тест, физика же математика

710300

Колдонмо информатика

Негизги тест, физика же математика

710400

Программалык инженерия

Негизги тест, физика же математика

710500

Интернет технологисы жана башкаруу

Негизги тест, физика же математика

720100

Химиялык технология

Негизги тест, химия же физика

720200

Биотехнология

Негизги тест, биология же химия

730100

Токой иши жана ландшафттык курулуш

Негизги тест

730200

Жыгач иштетүү өндүрүшүнүн технологиясы

Негизги тест, физика же математика

740100

Өсүмдүктөрдөн азык өндүрүү технологиясы

Негизги тест, биология же химия

740200

Тамак-аштарды өндүрүү технологиясы 

Негизги тест, биология же химия

740300

Азык-түлүк жана коомдук тамактанууну уюштуруу технологиясы

Негизги тест, биология же химия

740400

Кездеме буюмдарын өндүрүү технологиясы жана долбоорлоо

Негизги тест, физика же химия

740500

Материалдарды көркөм иштеп чыгуу технологиясы

Негизги тест, физика же химия

740600

Басып чыгаруу жана таңгак технологиясы

Негизги тест, физика же математика

740700

Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо

Негизги тест, физика же химия

750400

Шаар куруу

Негизги тест, физика же математика

750500

Курулуш («Имараттарды долбоорлоо» профилинен башка)

Негизги тест, физика же математика

750500

Курулуш («Гидротехникалык курулуш» даярдоо профили)

Негизги тест

760100

Экологиялык инженерия жана суу пайдалануу

Негизги тест, физика же математика

760100

Экологиялык инженерия жана суу пайдалануу (профиль - мелиорация, рекультивация жана жер коргоо)

Негизги тест

760200

Колдонмо гидрометеорология

Негизги тест, физика же математика

760300

Техночөйрө коопсуздугу

Негизги тест, физика же математика

530001

Клиникалык психология

Негизги тест, биология

530002

Соттук экспертиза

Негизги тест

530003

Котормо жана котормо таануу

- англис тили

Негизги тест, англис тили

- немис, француз жана башка чет тилдери

Негизги тест

530004

Бажы иши

Негизги тест, математика

550001

Кыргыз тилдүү эмес билим берүү мекемелериндеги мамлекеттик тил

Негизги тест, тарых

560001

Дарылоо иши

Негизги тест, химия, биология

560002

Педиатрия

Негизги тест, химия, биология

560003

Медико-профилактикалык иш

Негизги тест, химия, биология

560004

Стоматология

Негизги тест, химия, биология

560005

Фармация

Негизги тест, химия, биология

560006

Медайым иши

Негизги тест, химия, биология

570030

Китеп иши

Негизги тест

590001

Маалыматтык коопсуздук

Негизги тест, физика же математика

610001

Ветеринария

Негизги тест

620101

Колдонмо геодезия

Негизги тест

630001

Колдонмо геология

Негизги тест

630002

Геологиялык чалгындоо технологиясы

Негизги тест

630003

Тоо иши

Негизги тест

630004

Тоо-кен жана мунай газ өндүрүүдөгү физикалык процесстер

Негизги тест

750001

Темир жолдордун кыймылдуу курамы

Негизги тест, физика же математика

750002

Темир жол, көпүрө жана транспорт тунелин куруу

Негизги тест, физика же математика

760001


Комментарии будут опубликованы после проверки модератором
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Видеоматериалдар
Фотоматериалдар
×

up