Дөөлөталиева Айчүрөк Сүйүналиевна. Окуучуларды физикалык лабораториялык иштерди өз алдынча аткарууга көнүктүрүүнүн илимий-методикалык негиздери (7-8-класстардын мисалында) doc

19-03-2015
Размер: 6.3 Мб
Скачано: 22 раза
×

up