Токоев А. А. Ош шаардык суу тазалоочу курулмаларынын саркынды сууларын Eichhornia CRASSIPES Solms. тун жардамында биологиялык жол менен тазалоо doc

18-04-2016
Токоев А. А. Ош шаардык суу тазалоочу курулмаларынын саркынды сууларын Eichhornia CRASSIPES Solms. тун жардамында биологиялык жол менен тазалоо
Видеоматериалы
Фотоматериалы
×

up

Закрыть Закрыть