График защит кандидатских и докторских диссертаций в НАК на июнь

Билим АКИpress - В июне 2023 года Национальная аттестационная комиссия проводит защиту кандидатских и докторских диссертаций.

В этом месяце планируется провести 25 защит.

В НАК Кыргызстана редакции Билим АКИpress предоставили график онлайн-защит диссертаций на июнь.

Диссертациялык кеңеш Коргоого кирүү үчүн шилтемелер Күнү жана убактысы Изденүүчүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты Окумуштуу даража, илимдин тармагы жана шифр
1 Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Жалал-Абад мамлекеттик университети жана Кыргыз ИИМдин Академиясына караштуу Д 12.23.668 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/122-sts-08l-l3b


01.06.2023 11:00 Игембаев Кусаин Абзалбекович 12.00.09 – жазык процесси, криминалистика; ыкчам -издөө иши адистиги боюнча юридика илимдеринин кандидаты
2 И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы жана Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине караштуу Д 14.22.645 диссертациялык кеңеши https://vc1.vak.kg/b/142-1m6-ncc-pik 15.06.2023 14:00 Ешиев Данияр Абдыракманович 14.01.14 – стоматология адистиги боюнча медицина илимдеринин доктору
3 Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетине караштуу Д 10.22.644 диссертациялык кеңеши http://vc1.vak.kg/b/102-tnx-0sb-9mu 16.06.2023 10:00 Максутова Айзада Асанбековна 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты
4 Эл аралык жогорку медицина мектеби, тең уюштуруучулар И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы жана Саламаттыкты сактоо министрлигинин Энени жана баланы коргоо улуттук борборуна караштуу Д 14.22.654 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/142-bfw-jbt-k7a 16.06.2023 13:00 Алиева Жанар Капешовна 14.01.08 – педиатрия адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты
5 Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетине караштуу Д 10.22.644 диссертациялык кеңеши http://vc1.vak.kg/b/102-tnx-0sb-9mu 16.06.2023 14:00 Атыгаев Бактыбек Исаевич 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты
6 Ош мамлекеттик университети жана Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине караштуу К 10.22.648 диссертациялык кеңеши http://vc.vak.kg/b/102-nue-ms2-yib 23.06.2023 10:00 Мамытова Асель Казыбековна 10.02.20 – тектештирме-тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча философия илимдеринин кандидаты
7 М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети жана И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине караштуу Д 08.22.646 диссертациялык кеңеши https://vc1.vak.kg/b/102-mse-zzg-o48 23.06.2023 11:00 Супаева Гулназ Тынаевна 08.00.05 – тармактык экономика (экономика, тармактарды, ишканаларды, комплекстерди уюштуруу жана башкаруу) адистиги боюнча экономика илимдеринин доктору
8 И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясына караштуу Д 13.23.662 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/132-iro-djs-est 23.06.2023 14:00 Коптев Олег Владимирович 13.00.04 – дене тарбиянын, спорттук машыгуунун, саламаттыкты сактоо жана адаптивдик дене тарбиянын теориясы жана методикасы адистиги боюнча педагогика илимдеринин доктору
9 И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы жана тең уюуштуруучу Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине караштуу Д 14.22.658 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/142-fs8-i2l-xzc 26.06.2023 14:00 Тургуналиева Милана Айбековна 14.04.03 – фармацевтикалык ишти уюштуруу адистиги боюнча фармацевтика илимдеринин кандидаты
10 И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы жана тең уюуштуруучу Саламаттыкты сактоо министрлигинин Улуттук хирургия борборуна караштуу Д 14.22.650 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/d_1-xar-5tx-9lo 27.06.2023 13:00 Туратбекова Каныкей Туратбековна 14.01.17 – хирургия адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты
11 И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы жана тең уюуштуруучу Саламаттыкты сактоо министрлигинин Улуттук хирургия борборуна караштуу Д 14.22.650 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/d_1-xar-5tx-9lo 27.06.2023 15:00 Култаев Уранбек Ташболотович 14.01.17 – хирургия адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты

12
Б.Т.Турусбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы, Б.Садыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университети жана И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине караштуу К 13.22.653 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/132-b4z-moh-4d4 29.06.2023 13:00 Турсунбекова Саадат Микарамовна 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты
13 Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетине караштуу Д 10.23.667 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/102-pms-mzx-ajn 29.06.2023 13:00 Сабыр уулу Амангелди 10.01.09 – фольклористика адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты
14 Саламаттыкты сактоо министрлигинин Улуттук онкология жана гематология борбору жана тең уюштуруучу И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына караштуу Д 14.22.655 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/142-tct-cmy-dx6 29.06.2023 14:00 Осомбаева Аида Муратбековна 14.01.12 – онкология адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты
15 К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети жана тең уюштуруучу Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетине караштуу Д 06.23.670 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/062-ttp-g5k-ntx 29.06.2023 14:00 Аалиев Сагынбек Абдымаликович 06.01.09 – өсүмдүк өстүрүүчүлүк адистиги боюнча айыл чарба илимдеринин кандидаты
16 Б.Т.Турусбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы, Б.Садыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университети жана И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине караштуу К 13.22.653 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/132-b4z-moh-4d4 29.06.2023 15:00 Ма Дюань 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты
17 Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетине караштуу Д 10.23.667 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/102-pms-mzx-ajn 29.06.2023 15:00 Элебесова Бурул Бекказиевна 10.01.01 – кыргыз адабияты адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты
18 Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине караштуу Д 08.23.666 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/082-wra-13n-j9d


30.06.2023 11:00 Кадыралиев Алмаз Токтобекович 08.00.06 – улуттук жана регионалдык экономика адистиги боюнча экономика илимдеринин доктору
19 К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы жана Б.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине караштуу Д 07.22.659 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/072-ubw-1ue-e2e 30.06.2023 13:00 Бекташев Кубанычбек Джумаевич 23.00.02 – саясий институттар, процесстер жана технологиялар адистиги боюнча саясий илимдеринин кандидаты
20 К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы жана Б.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине караштуу Д 07.22.659 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/072-ubw-1ue-e2e 30.06.2023 15:00 Исматова Гульзат Тыныбековна 23.00.04 – эл аралык мамилелердин, глобалдык жана регионалдык өнүгүүнүн саясий көйгөйлөрү адистиги боюнча саясий илимдеринин кандидаты
21 Улуттук илимдер академиясынын А.Алтмышбаев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий изилдөөлөр институту жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине караш туу Д 09.22.657 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/092-awn-tnx-ylr 30.06.2023 13:00 Турумбаева Чолпон Мукашевна 17.00.02 – музыка искусствосу адистиги боюнча искусство таануунун кандидаты
22 М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети жана тең уюштуруучулар Ош мамлекеттик университети, Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетине караштуу Д 06.23.663 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/062-ohd-b05-rvb 30.06.2023 14:00 Исмаилова Жыпар Абдыласовна 03.02.08 – экология адистиги боюнча биология илимдеринин кандидаты
23 Улуттук илимдер академиясынын А.Алтмышбаев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий изилдөөлөр институту жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине караш туу Д 09.22.657 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/092-awn-tnx-ylr 30.06.2023 15:00 Корпобаева Мариям Керималиевна 24.00.01 – маданият таануунун теориясы жана тарыхы адистиги боюнча маданият таануунун кандидаты
24 И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети жана Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине караштуу Д 05.23.664 диссертациялык кеӊеши https://vc.vak.kg/b/052-cxc-nsq-nbk 30.06.2023 14-00 Гапарова Жанаркан Тахтахуновна 05.05.04 – жол, курулуш жана көтөрүп-ташуучу машиналар
25 И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети жана Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине караштуу Д 05.23.664 диссертациялык кеӊеши https://vc.vak.kg/b/052-cxc-nsq-nbk 30.06.2023 16-00 Тургумбаев Санжарбек Дженишбекович 05.05.04 – жол, курулуш жана көтөрүп-ташуучу машиналар

За событиями в Кыргызстане следите в Телеграм-канале @akipress.

Комментарии будут опубликованы после проверки модератором
Для добавления комментария авторизуйтесь